Call Us : +359-882-911-888

Полезна информация

Home  >>  Полезна информация

Най-важното, което трябва да знаем за заекването и запъването

В какво се изразява запъването?

Запъването представлява повторения на срички или думи, които се срещат в речта, но не винаги и не във всяко изречение. Често това се случва при по-емоционалните и билингвалните деца. При тях мисълта тече много по-бързо от или по-бавно от говорния процес. Много деца започват да запъват в начална училищна възраст при постъпване на училище. Някои деца преживяват трудно новата социална среда особено, ако нямат психологическата готовност за училище. Ограмотяването понякога води до запъване в случаите, когато имаме свърхизсквания за бързо четене към детето.

Какво е необходимо да направим?

Необходимо е да се напомни на детето да помисли преди да изкаже мисълта си.

Да бъдат отсранение стресовите фактори.

Често от 6 до 1 година запъването изчезва. Ако това не стане запъването може да бъде предпоставка за предизвикване на заекване, поради тази причина е необходимо да се вземат превантивни мерки.

В случай, че запъването продължат повече от 6месеца до 1 година е необходимо да се приложи логопедична терапия съвместно с психолог, училищна институция и семейство.

Как да разпознаем заекването?

Заекването се изразява в многократни повторения на звукове, срички, думи и удължаване на звукове, паузи, напрежение в лицевите и говорните мускули, недовършване на думите, блокажи или спазми, трудности при социално представяне.

Клоничните спазми представляват повторения в началота на думата пример – па-па-пагал

Тоничните спазми се разпознават, като паузиране между звуковете при произношението на думата м–ишка, к–раставица

Смесените спазми са комбинация от изброените две.

Спазмите могат да бъдат предизвикани от начина на вдишване и издишване, проблеми в гласовия или говорния апарат.
Какви са често срещаните видове заекване?

Органичното заекване/много често е наследствено/ има наличие на органична травма. Заболяване на периферната нервната система, която изпраща импулси с некоординирани речеви движения и спазми в мускулите на говорните органи.

Психологично/невротично/ заекване има отключваща причина – силен стрес или страх.

Физиологическо заекване. Обикновено се появява в 2-6 годишна възраст. Причините са несигурност в конструирането на изречението или поради висока емоционалност при изразяване на своите мисли.

Кога е наложително да се започне терапия?

Когато заекването продължава повече от 1 година, затихва за определен период, след това се появява отново , когато детето започва да изостава в езиковото си развитие, затруднена е обработката на информацията, отказва социален, зрителен или вербален контакт с хора, предпочита да мълчи, повторенията на звукове, срички, думи се засилват.

Кога е необходимо да се комбинират логопедична с психологична терапия?

По принцип е добре да се работи съвместно с психолог независимо от вида на заекването, но задължително е работа с психолог при психологичното заекване.

В какво се състои терапията?

Психотерапия/ Музикотерапия, Драма, Арт терапия/

Дихателан терапия

Масаж

Двигателна

Прозадична

Самотренинг

Автор: Доника Борисова

Използван материал: Лалова, В. Заекване. Практическо ръководство за терапия, София, 2008

**********************************************************************************************************

Полезни линкове

www.krokotak.com/bg
https://learningapps.org
www.dltk-teach.com/minibooks
www.dechica.com