Call Us : +359-882-911-888

Консултация и логопедично обследване

Home  >>  Консултация и логопедично обследване

Консултацията може да се проведе само с родителите, но за логопедичното обследване се изисква присъствието на детето.
При обобщаване на резултата от обследването се взима предвид възрастта на детето.
Логопедичното обследване включва :
*Данни за обследваното лице
– фамилна анамнеза
– анамнеза на детето
*Анатомо-физиологичен статус
* Гнозис
– зрителен
– слухов
– пръстов
– пространствен
– симулативен
* Праксис
– орален
– мануален
– на позата
* Импресивна реч
– фонематичен слух
– употреба на частите на речта
* Експресивна реч
– произношение
– съставяне на изречения
– съставяне на разказ
– разказ по картинки
– разказ по серия от картинки