Call Us : +359-882-911-888

Логопед

Home  >>  Логопед

Доника Борисова завършила логопедия и предучилищна и начална училищна педагогика в СУ „Климент Охридски“. Съчетаването на двете специалности и дългогодишната й практика с деца в предучилищна и начална училищна възраст й помага в подхода към децата съобразен с индивидуалните им потребности и интереси. Работила в Сдружение „Център Слънчогледи“ – специализирано за работа с деца със СОП.
Участвала в семинар на Европейския център за модерни езици в Австрия, множества онлайн обучения за терапия при деца с Дислексия и Аутизъм – Supporting children with difficulties in reading and writing , University of London, Autisum Spectrum Disorder, University of California.
Провежда индивидуални терапии в Уелски образователен център гр.София и в частен кабинет.