Call Us : +359-882-911-888

Психолог

Home  >>  Психолог

Боряна Стефанова е завършила психология в ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград. Магистър училищен психолог с дългогодишна практика в училище и работа с деца със специални образователни потребности и поведенчески отклонения.

Участвала в обучения за изготвяне на индивидуална образователна програма, работа с деца от аутистичния спектър, метода Монтесори, ефективна работа с родители и т.н.