Call Us : +359-882-911-888

Артикулационна гимнастика

Home  >>  Артикулационна гимнастика

Упражнение за езика
„лопатка“: изваждаме широк език;
„шило“: изваждаме тесен език с отворена уста;“
„фунийка“:широк език и след това сгъване на страничните му крайчета до образуване на улей;
„ миене на зъби“: последователно докосване с език на горни и долни зъби;
„ бонбон“: допиране на върха на езика до лявата и дясната буза;
„ лочене на мляко“: имитация на лочене с бързи движения, изваждане на езика извън устата и прибиране в нея;

Упражнения за устните и челюста
„балони“: надуване на двете бузи;
„усмивка-хоботче“: последователно разтягане на устните и свиване напред;

„устата на жабата“: отваряне и разтегляне на устните встрани като усмивка и редуване на позата с неутрална;

„стисни здраво“:“придържане на молив с устни;

„мотор“:вибриране, бръмчене с устни;
„влакът трака“: отваряне и затваряне на устата, съпроводено с тракане на зъби;

Упражнения за раздвижване на мекото небце
„прозявка“: леко отваряне на устата и имитация на прозявка.Същото се прави и съсъ затворена уста;
„ку-ку“:отваряне на устата в позиция за произнасяне на У и беззвучно учленяване на КУ;
„гаргара с вода“: с малко количество вода гаргарим около 20-30 секунди;

pronunciation