Call Us : +359-882-911-888

Игри

Home  >>  Игри

“Верижка“ – Назоваване на дума започваща със последния звук от предходна дума; Пр. Риба – ананас- сок- кон- носорог и т. н
„ Кое е излишното?“ – Казват се /показват се от 3 до 4 думи детето трябва да изключи думата, която няма връзка с останалите. Пр. Котка, тигър, лъв, кораб. Първите три са животни, а последната и превозно средство, което я прави излишна.
„Какво съм аз ?“ – Участникът тегли карта без да гледа и я показва на партньора си. Участникът задава въпроси изискващи отговор с „да“ или „не“, докато участникът познае картата си.

dsc_6167-1

 

 

Игри за развитие на речта

 

„Кажи обратната дума“

Възрастният  казва: „Голям, а обратната дума е…“

Детето отговаря: „малък“.

Така детето да овладява  основни двойки антоними – , дълъг-къс, широк-тесен, висок-нисък,, бяло-черно, мокър-сух и др.

 

„Как се получило?“

Възрастният пита детето как се е появила къщата (построили са я), как се е получила супата (сварили са я), как се е получила роклята (ушили са я) и т.н.

 

 „Какво ще стане, ако…?“

Възрастният задава на детето въпрос:, „Каква ще стане супата, ако й сложиш захар?“ (сладка), „Какъв ще стане, ако човек ходи под дъжда  без чадър ?”“ (мокър) и др.

 

„Четвъртият излишен“

Възрастният изрежда четири думи, една от които се различава от останалите по определен признак (домат, краставица, диня, чушка). Детето трябва да каже коя е излишната дума и да обясни защо е излишна.