Call Us : +359-882-911-888

Нужда от професионална помощ

Home  >>  Нужда от професионална помощ

Превенцията и своевременната терапия спомагат за по-голямата ефективност от терапията.

Обърнете се към специалист, ако забележите:

* трудности в проговарянето до 3-4 годишна възраст
* беден речник след 4 годишна възраст
* пропуски, липси и замени на звукове и срички
* нарушения на ритъма и плавността на речта
* трудности при четене, бавен темп на ченене, липса на връзка между звук и буква, не разбира прочетеното
* трудности при писане под диктовка, неспазване на редовете, сливане на думи, пропуски на букви, огледално писане
* липса на концентрация и внимание
* хиперактивност
* липса на ориентация в двумерно и тримерно пространство
* не разпознава цветове, не прави връзка между обекти от картинка и реални обекти
* проблеми в общуването – агресия, неразбиране на социални ситуации, страх, потиснатост, затвореност, изолираност
* проблеми в учебна среда – дисциплина, страх, трудности в обучението, агресия, трудна адаптация

Логопед

Психолог

dsc_2533