Call Us : +359-882-911-888

Работа с видове нарушения

Home  >>  Работа с видове нарушения

Общо недоразвитие на речта – късно проговаряне, беден речник
Артикулационни нарушения
Заекване
Дислалия
ДЦП
Дислексия
Дисграфия
Дискалкулия
Трудности в обучението
ХАДВ
Генерализирани разстройства на развитието
Синдром на Даун
Емоционално – поведенчески проблеми:
Проблеми в общуването и социализацията
Неприемливо поведение
Детска депресия
Емоционални травми
Дезадаптивност
Агресия
Слаб самоконтрол

dsc_6149-2